Biyofilmler, yüzeylere yapışan ve çok sayıda hücre dışı polimerik madde (EPS) üreterek, kendilerini olumsuz çevre koşullarına karsı koruyan mikroorganizma gruplarıdır.

EPS, mikroorganizmaları dirençli hale getirir ve geleneksel temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerine karsı bir bariyer oluşturarak, biyofilmin ortadan kaldırılmasını güçleştirir. Biyofilmler, karbon nitrojen, fosfor ve potasyum gibi besin maddelerinin bulunduğu nemli ortamlarda kolaylıkla gelişebilir. ITRAM HIGIENE İspanya gıda sanayisi için büyük bir risk oluşturan biyofilmlerin tespiti ve uzaklaştırılması için yenilikçi ürünler sunmaktadır.