Sağımhane Ve Ekipman Hijyen Ürünleri

Sütün sağımdan sonra mikroorganizmalarla karşılaştığı ilk yer sağım sistemleri ve ekipmanlarıdır. Uygun şekilde yıkanmayan ve dezenfekte edilmeyen sağım ekipmanları çiğ sütteki mikroorganizma yükünü artırır; meme enfeksiyonlarına ( mastitise) neden olur.

 
Vetguard 386 Sağım Makineleri İçin Asidik Temizleyici

Süt sektöründe ekipmanlarda oluşan kireç kalıntılarını çözen etkili asidik temizlik ürünüdür. Sağım sonrası güğümler, kaplar, süzgeçler, sağım başlıkları, sağım makineleri, entegre sağım sistemleri ve süt depolama tanklarında kullanılır. Içeriğindeki yüzey aktif maddeler sayesinde yağ ve proteinleri de çözerek tek aşamalı temizlik sağlar.

Vetguard CL-41 Sağım Makineleri İçin Klorlu Temizleyici

Sağım sistemleri ve ekipmanlarda bulunan protein yağ gibi her çeşit organik kirlerin giderilmesinde kullanılır. İçeriğindeki aktif klor sayesinde proteinleri parçalar, tek aşamada temizlik ve hijyen sağlar.

Maestrowin LIT Entegre Sağım Sistemleri İçin Asidik Temizleyici

Sağım sistemleri ve ekipmanlarda bulunan her çeşit inorganik kir ve süt taşlarını kolayca temizler.

Maestrowin 99 Klor bazlı Köpüklü Dezenfektan

Sağım sistemleri ve sağım ekipmanlarının günlük temizliğinde kullanılan klor bazlı köpüklü alkali temizlik ve dezenfeksiyon sıvısıdır.

Maestrowin RC Entegre Sağım Sistemleri İçin Alkali Temizleyici

Sağım sistemleri ve ekipmanlarda bulunan yağ gibi organik kirlerin giderilmesinde kullanılır.