Belkim Kimyevi Maddeler olarak hizmet verdiğimiz endüstriyel temizlik maddeleri pazarında amacımız, müşterilerimizin beklentilerini anlayarak karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde çözüm ortağı olup, markamızı güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktadır.

• Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş.’ne ait tüm bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğini sağlamayı,

• Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirip risk yönetimi süreçlerini uygulamayı,

• Belkim Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş.’de bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamayı,

• Veri güvenliği ihlali durumunda yasal yaptırımları uygulayıp, gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeyi,

• Kurumumuzun güvenilirliğini ve kurumsal itibarını koruyup geliştirmeyi,

• Bilgi güvenliğini etkin bir biçimde yönetmeyi, sistemi denetleyerek, doğabilecek olumsuzlukları önlemeyi,

• Bilgi güvenliği tehditlerini ortadan kaldırmayı veya etkisini azaltıp, iş ve hizmet sürekliliğini sağlamayı,

• Veri güvenliği ile ilgili gerekli kaynakları sağlayarak kurumumuzun bilgi varlıklarını, koruyup geliştirmeyi,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve AB Mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) ve diğer yasalara uyumlu çalışmayı,

taahhüt etmektedir.