Belkim Kimyevi Maddeler olarak hizmet verdiğimiz endüstriyel temizlik maddeleri pazarında amacımız, müşterilerimizin beklentilerini anlayarak karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde çözüm ortağı olup, markamızı güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktır.

  • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 standardının gereklerini, birincil ve ikincil uygunluk yükümlülüklerini ve ilgili tarafların beklentilerini göz önüne alarak dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı;
  • Kalite Yönetimi Prensipleri çerçevesinde, süreçlerimizin risklerini ve fırsatlarını periyodik olarak değerlendirmeyi;
  • Stratejik söylemlerimizi temel alarak hedeflerimizi belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşabilmek için kendimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.