Endüstriyel Hijyen Sektöründe üretim yapan BELKİM KİMYEVİ MADDELER TİC. VE SAN. A.Ş. olarak amacımız, vizyonumuza ulaşmak için üretim yaparken çevresel etkilerimizi en aza indirmektir.

  • ISO 14001 standardının gereklerini, yasal ve diğer şartları, üye olunan kuruluşların gerekliliklerini ve ilgili tarafların beklentilerini göz önüne alarak Çevre Yönetim Sistemimizi yapılandırır, belgelendirir ve devamlılığını sağlarız.
  • Çevresel risklerimizi ve fırsatlarımızı periyodik olarak değerlendirir, sürekli iyileşme için çalışırız.
  • Doğal kaynak kullanımımızı ve atıklarımızı ürünün tasarım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca en aza indirmeye ve kirliliği önlemeye çalışırız.
  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemler ile bertaraf edilmesini sağlarız.
  • Satın almadan başlayarak nihai kullanıcıya kadar doğal kaynak kullanımı, çevre ve atık yönetimi konularında farkındalığı geliştirmek için çalışmalar yaparız.