Kişisel Hijyen
Ürünleri

BELKiM otel, hastane, okul, sanayi, kamu kuruluşları ve diğer tüm ilgili işletmelerde kullanıma
uygun el sabunları, antibakteriyel el sabunları ve el dezenfeksiyon ürünleriyle kişisel temizlik
ve hijyenin sağlanmasına ve ortak kullanım alanları, mutfak ve üretim alanlarında çapraz
bulaşmanın önüne geçilmesine yardımcı olur.